fbpx

Service­eftersyn på dit website

Vi gen­nem­går dit web­site ude­fra og gen­nem­går dets kom­mu­nika­tion og evne til at kom­muni­kere tek­nisk med søge­mask­iner, læs: til Google.

Vi ser på den anvendte tek­nik, om den er opdateret og hvilke mu­lig­heder du har for at kunne følge den tek­niske udvikling i fremtiden. Vi gen­nemgår, om du udnytter tek­nik­kens muligheder og vi kon­trol­lerer web­sitens oppetider, sik­ker­hed og backup. Du få en rapport hvor vi lister resultaterne og hvad vi har fundet. Med rapporten i hånden kan du sætte ind hvor det i vigtigst og lægge en plan for det videre forløb.

Analyse af website

Vi gennemgår følgende områder:

kommunikation

Kommuni­­kation

 • Repræsenterer websiten virksom­heden?

 • Når budskaberne mod­tagerne?

 • Er navigationen intuitiv?

 • Hvor nemt er det at finde det mange søger?

 • Fungerer søgefunktionen?

teknisk kommunikation

Teknisk kommuni­kation

 • Er titel, beskrivelse og meta-tags udfyldt?

 • Anvendes smarte URL’er?

 • Hvor ajour er teknikken?

 • Kan kunden selv opdatere?

call to action

Call to action

 • Hvordan kommer kunderne i kontakt?

design

Design

 • Er der overens­stemmelse mellem websiten og virksom­hedens øvrige udtryk?

hosting

Hosting

 • Hvad er svartiderne?

 • Hvordan er backup?

 • Anvendes der besøgsstatistik?

 • Hvor opdateret er websitens teknik?

 • Hvordan er oppetiderne? 

Kontaktform

Analyse af website

Book et møde, så vi kan høre om jeres planer og udfordringer, vi kan rådgive Jer til enkle pragmatiske løsninger.

Ring 5364 1437 eller skriv på post@1437.dk

Stolt partner til Folkemoedet logo Destination Bornholm logo