fbpx

Du vil skabe fremdrift og erobre markeds­andele, men har ikke et ubegræn­set budget til at gøre det. Problem­stilingen er velkendt.

Løsningen er ny: Gør-Det-Sammen-Markedsføring. Du aktiverer de interne res­sour­cer og bruger vores ekspert­ise efter behov i en lærende proces, der bringer din organi­sation videre og skaber resul­tater.

På den ene side gør du det selv

Der er salgs- og marketing­folk i enhver organi­sation, som kan vedlige­holde websites, udarbejde reklame­materialer, udsende mails og frem­stil­le præsen­tationer. Brug dem! Så får du dedikerede folk på opgaven, som kender produkter, kunder og marked.

Image
Image

På den anden side hjælper vi til

Gør-Det-Sammen-Markedsføring er ligesom en livline. For selv dine bedste med­ar­bej­dere kan køre fast og trænge til et fagligt ind­spark eller klare svar for at komme videre. Så træder vi til med problem­løsning, hot­line eller andre former for assi­stance.

Hvordan fungerer det i praksis?

Vi kan sparre på idé og strategi. Udarbejde skabe­loner, som dine folk selv arbejder videre på. Uddan­ne med­arbej­dere i vedlige­holdelse af web­sites. Du får et in­house reklame­bureau uden løn­udgifterne. Det hele af­regnet efter for­brug.

Image
Image

Klippekort

– så enkelt kan det gøres

Gør-Det-Sammen-Markeds­føring er overskueligt hele vejen igennem.

Vi kan for eksempel tilbyde præcis den sparring, du ønsker, udformet som enkle klippekort:

Livline

Hotline­assistance, når det brænder på, og du skal videre

Assistance

Hjælp til de opgaver, hvor du ikke har rutinen i huset

Arbejd-På-Bureauet

Vi stiller skrivebord og hjælp til rådighed

Image

Resultat­orienteret uddannelse

Hos 1437.dk ser vi enhver assistance som en lærings­proces, hvor dine med­arbejdere kan suge til sig og styrke deres kompe­tencer.

Det kan også formali­seres i kurser:

Opstarts­kursus

Opbygning af sider, links, klargøring til publicering af sites

Special­tilpasset kursus

Skrædder­syet i fx Photoshop, InDesign og lignende

Google kampagne­opstart

Sådan bruger du Google Ads, SEO og meget mere

Pluk det du ønsker fra processen:

Image

Kontaktform

Sig ja tak til dine fordele

Med-Gør-Det Sammen-Markedsføring udnytter du dine interne ressourcer optimalt, styrker de interne kompetencer og giver din stab medarbejderskab i arbejdet.

Du får gavn af et gennemsigtigt, internetbaseret produktionsstyringssystem og et moderne setup, hvor vi sparer tid og penge ved fx at bruge Skype til møder.  

Gør det selv: Ring på 5364 1437 og hør mere!

Stolt partner til Folkemoedet logo Destination Bornholm logo