fbpx

Nye virksomheder, nye logos

Vi går for­skel­lige veje med ud­tryk­ket og så holder vi et møde med vores kunde hvor vi viser vore gra­fiske tanker frem – vi tryk­prøver det.

På et sådant møde, får vi kundens umiddel­bare udmeld­inger, det handler om følelser og det skal føles godt og rigtigt.

Vi høster kom­men­tarer og fort­sæt­ter pro­ces­sen, der er mange ting der skal tages højde for.

Det skal kunne anvendes på digitale plat­forme, i tryk, på skilte, tøj og en lang række materialer.

Logo og visitkort 1437.dk

At få en farve til at være ens i alle disse proces­ser er ikke muligt, hver branche anvender signe egne farves­tandarder, men vi kan afprøve dem og vi kan beslutte hvilke afvig­elser der kan accept­eres.

Man kan gå langt når det drejer sig om et logo til en stor virksom­hed hvor mange men­nesker skal anvende logoet i vidt forskel­lige produk­tioner.

Der skal en design­manual på banen, så den producent der skal sætte et logo ind, f.eks. en T-Shirt kan se hvordan det skal placeres, hvor meget luft der skal være omkring, hvad farve­koden er til produktions­processen og lignende.

Ind i mellem møder vi en kunde der ønsker et nyt logo og ind i mellem foreslår vi at vi blot skal opdatere logoet, at re­designe det.

Så er historien intakt og nogle af erhvervs­historiens store logoer, f.eks. Shell har redesignet deres logo mange gange.

Vi ser det ikke og gen­kender det straks, er det gjort begavet, så gen­kender vi virksom­heden straks og tager ikke notits af ændringerne. Så er det lykkedes.

Et logo er et vigtigt stykke identitets­arbejde og vil du drøfte det nærmere, stiller vi gerne op til et møde.


Østersøens Brænderi logo

Østersøens Brænderi logo

Jönsson+

Jönsson+

Jönsson+

Jönsson+

Jönsson+
Jönsson+

Nordens Søpark
Nordens Søpark

Sørensen El

Trekroner Center
Kulturforeningen

Schultz Firmagaver
Schultz Specialiteter

Mentor
Mentor

Stokkebye Transformation
Stokkebye Transformation

Pærelunden
Lærkeparken

Rentemesterhaven
Biblioteksparken

Boll+
Boll+

Kvist Revision
Boll+

Stolt partner til Folkemoedet logo Destination Bornholm logo